zpět

Co je to RUŠ?

RUŠ je zkratka pro Rychlá a Účinná změna Skutečnosti s G = garancí kvality.
Je to moderní, jednoduchá, praktická, logická a věcná metoda pro současného člověka. Tím, že přímočaře řeší skutečné příčiny aktuálních problémů – rychle a úplně – je jedinečná. Zároveň je šetrná. Pomocí této metody se zcela zbavíte řady svých potíží během relativně velmi krátké doby, navíc s trvalým efektem.
Pod vedením terapeuta se klient zaměřuje na vyhledání a odstranění negativních programů (přesvědčení, vzorců, bloků), prostě toho, co člověku způsobuje nepříjemné pocity, stres, trable, problémy, starosti, bolesti a bolístky... Prostě na to, co mu brání žít šťastný život.

Co se s ní dá vyřešit?
Jakékoli psychické trampoty i fyzické obtíže.
To, co máte - vy osobně – za problém/y – můžete metodou RUŠ vyřešit. Když se nad tím zamyslíte, pak jsou to jen naše vlastní, osobní nepříjemné pocity, které nás negativně ovlivňují. A ty se dají odstranit úplně a navždy.
Řeším s klienty i jejich prožité trauma. Jestliže vám někdo ublížil (při přepadení, znásilnění, vyloupení...), nebo jste někomu ublížili vy (například při dopravní nehodě), pak tuto zátěž vyřešíme úplně, jakoby se to nikdy nestalo. Přitom je lhostejné, jak dávno nebo nedávno k situaci došlo.
Během terapie dojde k uvědomění, pochopení, poznání souvislostí, a k odpuštění ostatním i sobě.
Touto metodou také napravujeme chod věcí tak, aby došlo k nápravě, ke spravedlnosti (soudy...).
Klient si s mojí pomocí vyřeší krizi, i finanční, jakékoli fobie, i sociální fobii, strachy, obavy, úzkosti, lítost, smutky, depresi, stres, vztek, nenávist, hněv, žárlivost, závist, prožitý šok, pocit samoty, nelásky, odloučení, marnost, pocit vyhoření, strach ze smrti, strach z utrpení a bolesti, myšlenky na sebevraždu, anorexii, bulimii, alergie, bolesti hlavy i migrény, trauma z rozvodu i rozchodu – ať už k němu došlo nebo ještě ne, z potratu, úmrtí blízkého člověka i milovaného zvířátka; asi jeden z nejhorších prožitků je, když mamince zemře její malé dítě v náručí – během dvou hodin jsou všechny nepříjemné pocity vyčištěny.
Zároveň touto metodou vyřešíme i zdravotní problémy, které klienta zatěžují. Ty obvyklé, označené jako diagnóza, i ty, které se údajně řešit nedají.
Metodou RUŠ VYŘEŠÍME SKUTEČNÉ PŘÍČINY současných potíží.

Jakým způsobem se s ní pracuje?
Cíleným vedením se nejprve definují negace, které má klient uloženy v podvědomí (a kterých si často není vědom). Následně se tyto negace vyčistí tak, že je přestane žít. Úplně a navždy. Klient je celou dobu při plném vědomí (i terapeut :-)).

K čemu vede metoda RUŠ?
Vede k prožívání šťastného, naplněného života. Ke svobodě. K hlubokému vnitřnímu klidu. Ke stavu bez myšlenek. K bezprostřednosti, k prožívání každého okamžiku naplno.
Vede k harmonickým vztahům – s okolím, se sebou, s vesmírem. Život je úspěšný bez usilování.
Prodělanou terapií se zvýší odolnost vůči stresu.
Vede ke šťastnějšímu a spokojenému životu (ve všech oblastech) tím, že odstraní negace, které nám způsobují nepříjemné pocity. Vede k uvědomění a zodpovědnosti za vlastní život.
Učí člověka vyznat se ve svých pocitech, uvědomovat si je, rozumět sobě i ostatním.
Metoda RUŠ vede k hlubšímu pochopení souvislostí. Vede k vytvoření a rozšíření vnitřního prostoru – klidného, čistého, hlubokého.

Pomůže každému?
Ano.
Jsou tři podmínky, aby si klient vyřešil svoje problémy pomocí RUŠky:

  1. je rozhodnutý: např. že chce vyřešit svoje problémy, nebo že chce žít šťastně a podobně.
  2. během terapie dělá to, co mu říkám.
  3. je otevřený, říká všechny negace, na které během terapie myslí – abychom je spolu vyřešili a on je přestal žít.
Chodí ke mně dva typy klientů: ti, kteří "dozrají" rozumově do stavu, že problém/y chce vyřešit a pak ti, kteří jsou na dně a nevědí, kudy kam.