zpět

Průběh terapie

Při terapii v každé chvíli víte kde jste a co se s vámi děje. Budete mít zavřené oči, je to proto, abyste si lépe uvědomovali své pocity (jak emoce, tak tělo) a vybavovali si události z minulosti.

Buďte upřímní ...
Terapeut si s vámi nejprve popovídá o vašich problémech a společně pojmenujete váš největší současný problém. Bude si zapisovat, co vás trápí. Důvěřujte svému terapeutovi, buďte otevření, pokud si něco necháte pro sebe, nemůže vás toho zbavit a budete to žít dál.

Nebojte se zeptat ...
Vysvětlí vám stručně, jak budete pracovat. Pokud něčemu nerozumíte, nebojte se zeptat.

Co mě bude čekat?
Terapeut vás povede přesnými otázkami nejprve k události, kdy v poslední době jste onen problém zažil(a). Pokud je akutní, budete se pravděpodobně věnovat tomuto problému. Tedy najdete a vyčistíte jeho příčinu v minulosti. Pokud akutní není, začnete postupně řešit vaše vztahy s blízkými lidmi. Nejprve s rodiči, pak sourozenci, potom partnery od prvního po posledního, vztah s dětmi, sami se sebou, se světem (vesmírem, bohem). V závislosti na typu vašeho problému a vaší osobnosti můžete řešit také vztahy s jinými lidmi, kteří vás v životě ovlivnili, dokonce i vztah se zvířetem – obzvlášť, když vám zemřelo.
Součástí této části terapie je několikastupňové odpuštění a osvobození s každou řešenou osobou.
Na závěr terapie se vrátíte k události, kterou jste začínali (říká se jí startovací událost) a znovu ji projdete. Podle pocitů zjistíte, jestli je problém vyřešen. Měli byste mít pocity příjemné nebo neutrální (nezapomínejte, prosím, na pocity těla, jsou stejně důležité, jako emoce!).

Jak dlouho terapie trvá?
Jedno terapeutické sezení může trvat dvě až čtyři hodiny (po delším čase klesá pozornost, ve výjimečných případech je možné pracovat déle, pokud se na to cítíte vy i terapeut).
Podle závažnosti a množství vašich problémů můžete potřebovat i několik terapií, už po první ale musíte mít jasné výsledky. Uleví se vám v té oblasti života, na které jste pracovali.

Příprava na terapii
Na terapii metodou RUŠ se nemusíte nijak připravovat.
Na začátku sezení s terapeutem se spolu domluvíte, jaký problém vás v současnosti nejvíc zatěžuje a ten pojmenujete.